Elinvoimatoimiala perustettiin vastaamaan uudistuvan kunnan tehtäviin. Mitä uudella toimialalla tehdään ja miten uudistus on vastannut tavoitteisiin ?

Uuden kunnan sanotaan olevan kumppanuuskunta. Kunta ei pärjää yksin vaan tarvitsee yhteistyötä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Elinvoimatoimialalla kumppanuus ja yhteistyö onkin muodostunut koko toiminnan lähtökohdaksi ja työvälineeksi. Kaikki mitä toimialalla tehdään perustuu yhteistyöhön kaupunkiorganisaatiossa, -konsernissa ja kaupungin verkostoissa.

Kaupunkistrategia valmistui tämän vuoden helmikuussa. Elinvoimatoimiala koordinoi valmistelua, johon osallistuivat kaikki kaupungin toimialat omaa henkilöstöään osallistaen. Myös kaupunkilaiset ja yritykset pääsivät monin tavoin osallistumaan strategian laadintaan.

Kaupungin markkinoinnissa on käynnistymässä uusi vaihe. Komia –markkinointi vaihtuu Seinäjoki- markkinointiin ja kaupungin brändityöhön.  Markkinointi on yhteinen asia ja kaikkia tarvitaan viemään Seinäjoki viestiä eteenpäin.

Viestintäohjelmaa ollaan uudistamassa. Seinäjoen kaupunki on jo oppinut uuden asemansa monikanavaisena mediana ja tiedontuottajana. Nyt on aika ottaa seuraava askel kaupungin viestinnän vahvistamisessa.

Asukkaiden osallisuuden edistämisessä on edetty jatkuvaan ja koko ajan uusia muotoja hakevaan kaupunkilaisten osallistamiseen ja aktivointiin. Tätä työtä tehdään näkyväksi ja entistä  vaikuttavammaksi laatimalla toimialojen yhteistyönä kaupungin osallisuusmalli.

Kansainvälisessä toiminnassa on vahvistettu ”ruohonjuuritason” kansainvälisyyttä tiivistämällä yhteistyötä kaupungissa toimivien ystävyyseurojen ja kv. yhdistysten kanssa. Seuraava askel on kansainvälisyysohjelma, jossa sekä kuvataan nykyistä, jo laajaa kaupungin kv. toimintaa että asetetaan tavoitteita tulevaisuuteen.

Tapahtumien edistämisessä on saatu nopeasti vakiinnutettua tapahtumien uusi, läpinäkyvä tukimalli. Myös tapahtumajärjestäjien kanssa tehtävä yhteistyö on saatu vakiinnutettua.  Kaupungin eri toimialat kokoontuvat säännöllisesti tapahtumajärjestämistä koskevaan palaveriin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä suuponnistuksena oli kansainvälisen seminaarin järjestäminen. Se saavutti erinomaisesti tavoitteensa ja loi pohjaa tulevalle kansainväliselle toiminnalle. Myös hyvinvointikertomuksen asemaa keskeinä hyvinvoinnin indikaattorina on vahvistettu toimialojen yhteisellä työllä.

Työllisyyden edistämisessä suurimmat haasteet ovat edessä kun kaupunki sopeuttaa toimintaansa uuteen maakuntahallintoon. Seinäjoki haluaa olla edelleen aktiivinen toimija kaupunkilaisten työllisyyden edistämisessä ja uudessa ”allianssimallissa” on tavoitteena löytää kaupungille sopiva rooli ja tehtävä.

Elinvoimatoimiala on löytänyt oman roolinsa yhteistyöstä ja siltojen rakentamisesta. Tästä on hyvä jatkaa.

Elinvoimajohtaja
Erkki Välimäki

Pin It on Pinterest

Share This