Muutto ulkomaille ja vapaaehtoistyö?  Mitä, koska, miten, ai minäkö?! Mitä mä sitten niinku tekisin ja millä mä pärjään? Osaanko mä? 

Maailma on täynnä mahdollisuuksia ja tilaisuuksia kunhan niistä uskaltaa ottaa kiinni ja hypätä mukaan. Ennen kuin ryntää suin päin maailmalle kannattaa kuitenkin ensin pysähtyä ja miettiä, mitä haluaa. Vapaaehtoistyö ja toisten ja yhteisten asioiden eteen työskenteleminen houkuttaa monia ja toteuttamistapoja on monia; paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelma tarjoaa monille nuorille ja nuorille aikuisille yhden väylän lähteä vapaaehtoiseksi ulkomaille.  Vapaaehtoiset voivat työskennellä hyvin erilaisissa paikoissa, työtehtävät vaihtelevat projektista toiseen ja työn kesto on maksimissaan 12 kuukauden ajan. Ohjelma korostaa elinikäistä oppimista, joka antaa erilaisen näkökulman myös itse vapaaehtoistyöhön. Asuminen, eläminen ja työskentely itselle vieraassa maassa opettavat paljon sellaisia taitoja, mitä on vaikea edes kuvata tai ennakkoon ajatella. Miten pärjätä vieraalla kielellä esim. kaupassa, jossa ei tuoteselosteita ole saatavilla kielellä jota osaat entuudestaan?  Entäs reitit ja matkustus paikasta toiseen? Itsenäinen asuminen?

Erasmus+ -ohjelman kautta vapaaehtoisena työskentelevät saavat työstään Youthpass-todistuksen, johon kootaan elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Tämä antaa heidän osaamisestaan laajan kuvan, josta voi olla myöhemmässä vaiheessa iso etu mm. työnhaussa. Kokemus ulkomailla olosta opettaa paljon sekä henkilöstä itsestään, mutta myös antaa mahdollisuuden oppia paljon omasta kulttuuristaan ja uudesta, kohdemaan kulttuurista.

Vapaaehtoistyö opettaa paljon myös organisaatiolle, joka työllistää vapaaehtoisia. Heille on tarjottava mielekkäät työtehtävät ja annettava aikaa myös kulttuuriin ja työhön oppimiseen. Vastavuoroisesti vapaaehtoiset tuovat työyhteisöön raikasta tuulahdusta, uusia näkökulmia ja tapoja työskennellä, kielitaidon kohenemisesta puhumattakaan!

Seinäjoen kaupungilla työskentelee tällä hetkellä kaksi vapaaehtoistyöntekijää, Inês Portugalista ja Edoardo Italiasta, jotka ovat tulleet tänne Erasmus+ -ohjelman kautta.  Inês työskentelee Elinvoiman ja Kilpailukyvyn yksikössä, Edoardo puolestaan Nuorisopalveluilla. Loppuvuoden aikana Inês ja Edoardo vierailevat mm. peruskouluissa kertomalla omista kulttuureistaan ja maistaan koulujen oppitunneilla, heitä voit myös tavata eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Lue lisää vapaaehtoisten kokemuksista Seinäjoesta ja Suomesta:

www.verkkolehtikantti.fi

Tutustu Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman vapaaehtoistoimintaan:

https://www.maailmalle.net/vaihdot/vapaaehtoistyo

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/nuorisotoimialalle/avaintoimi_1_liikkuvuus/vapaaehtoispalvelu

 

Terhi Hunnakko

Elinvoima ja Kilpailukyky

Työskentelen hankekoordinaattorina Kansainvälistä asukastoimintaa Seinäjoella –hankkeessa, joka edistää Seinäjoen kaupungin asukastason kansainvälisyyttä yhdessä alueella toimivien ystävyysseurojen kanssa.

Pin It on Pinterest

Share This