Tiistaina 19.6. pidettiin Seinäjoen kaupungin järjestämä Pyöräillen Seinäjoella  -keskustelutilaisuus.

 

Tilaisuudessa puheenvuoronsa pitivät kehittämispäällikkö Sami Mäntymäki, liikuntatoimenjohtaja Anne Kotila, pyöräilyseura Ride Etelä-Pohjanmaan Valtteri Laasonen sekä Lakeuden elämysliikunnan Hannu Salo. Lisäksi paikan päälle oli saapunut kaupungininsinööri Kari Havunen vastaamaan omaa alaansa koskeviin kysymyksiin sekä hyvä määrä kuulijoita, jotka kommentoivat ja kyselivät rohkeasti ja herättivät kiinnostavaa keskustelua pyöräilemisestä Seinäjoella. 

 

Uusi pyöräilyn edistämisohjelma 

Ensimmäisenä ääneen pääsi Sami Mäntymäki, joka avasi tilaisuuden ja esitteli kaupunginhallituksen vastikään hyväksymän Pyöräilyn edistämisohjelman vuosille 2018–2021. Puheenvuorossaan Sami avasi pyöräilyn edistämisohjelman taustaa ja visiota. Seinäjoen tavoitteena on olla kestävän liikkumisen mallikaupunki vuonna 2030 ja edistämisohjelmaan on sitouduttu kaupungissa laajalti. Sami kävi läpi myös edistämisohjelman sisältämät toimenpiteet, jotka jakautuvat kolmen teeman alle: pyöräilyinfra, viestintä ja kampanjat sekä kehittäminen. Pääset tutustumaan Pyöräilyn edistämisohjelmaan tarkemmin täältä. Samin puheenvuoron päätteeksi esittäytymään pääsi myös kaupungilla korkeakouluharjoittelijana työskentelevä Maiju Ratala. Hän esitteli nopeasti tämän kesän pyöräilykampanjoita, kuten juuri startanneen #pyöräillenseinäjoella  -kuvakisan, Pyörällä päästään -pyöräretket Seinäjoella sekä heinäkuun kuvasuunnistuksen.

 

Liikuntapalvelut ja pyöräilyn edistäminen

Toisena puheenvuorossa oli Anne Kotila, jonka aiheena oli pyöräily kuntoilumuotona liikuntapalveluiden näkökulmasta. Anne avasi esityksessään vastikään valmistunutta SeAMKin toteuttamaa selvitystä eteläpohjalaisten liikunta-aktiivisuudesta ja tyytyväisyydestä liikuntapalveluihin ja -paikkoihin. Selvityksen mielenkiintoisinta antia keskustelutilaisuuden kannalta oli pyöräilyn suosio kesäajan mieluisimpana liikuntalajina. 52 prosenttia kyselyyn vastanneista oli valinnut pyöräilemisen kahden mieluisimman kesäajan liikuntalajin joukkoon. Talvella pyöräilemisen mieluisimpien liikuntalajien joukkoon oli kuitenkin valinnut vain 3 prosenttia vastaajista, mikä kertoo paljon pyöräilemisen kausiluonteisuudesta. Puheenvuorossaan Anne esitteli, miten liikuntapalvelut toimivat pyöräilyn edistäjänä esimerkiksi kuntokampanjoiden ja pyöräilylaatikoiden avulla.

 

Pyöräilyseuran näkökulmaa pyöräilykaupunkiin

Kolmantena puhujana oli Ride Etelä-Pohjanmaan Valtteri Laasonen, jonka puheenvuoron otsikkona oli ”Näkökulmia pyöräilykaupunkiin: reitit, olosuhteet ja lähiliikunta”. Aluksi Valtteri esitteli nopeasti edustamansa pyöräilyseuran ja sen jälkeen yleisiä tapoja pyöräilyn edistämiseksi. Hän painotti puheenvuorossaan sitä, että pyöräilemisestä pitää arjen liikkumismuotona tehdä käytännöllistä, nopeaa ja mukavaa, jotta sen suosio voisi kasvaa. Valtteri toivoi puheenvuorossaan Seinäjoella huolehdittavan maastopyöräilyn mahdollisuuksista sekä pyöräilyn lähiliikuntapaikkaa, jollaisesta hän näytti esimerkkinä Jämsän pumptrack-radan. Anne Kotila kertoi, että vastaavanlaista lähiliikuntapaikkaa ollaan suunnittelemassa Seinäjoella Sahalammelle. Valtteri ehti puheenvuorossa kommentoimaan myös valmistunutta pyöräilyn edistämisohjelmaa, johon olisi hänen mukaansa kaivattu lisää kunnianhimoa ja näkyvyyttä. Valtteri toivoikin pyöräilyn edistämisen etenevän kaupungissa rohkeasti kokeilujen kautta.

 

Pyöräily elämysliikuntana

Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä ääneen pääsi Lakeuden elämysliikunnan Hannu Salo aiheenaan elämyspyöräily Seinäjoella. Hannu on ollut mukana monenlaisissa EU:n rahoittamissa hankkeissa, joissa hän on ollut rakentamassa muun muassa liikuntareittejä Seinäjoelle, joita hän myös esitteli puheenvuorossaan. Reittien lisäksi hän kävi läpi ideoita nuoremman ja vanhemman polven innostamiseksi pyöräilyyn, pyöräilyn turvallisuuden lisäämiseksi sekä pyöräilytapahtumiin. Hannu toi puheenvuorossaan hyvin esiin sen, että pyöräily voi olla osa erilaisia elämyksiä kuten luonnosta nauttimista. Pääset tutustumaan elämysliikuntareitteihin Seinäjoella ja Ilmajoella Lakeuden elämysliikunnan sivuilla.

 

Keskustelun antia

Tilaisuudessa heräsi mukavasti keskustelua puheenvuorojen välissä. Varsinkin Kyrkösjärven pattitilanne puhutti ja siihen toivottiin löytyvän ratkaisu mahdollisimman pian. Kyrkösjärven ympäri ei siis tällä hetkellä pääse sitä kiertävää reittiä pitkin yksittäisen maanomistajan perikunnan kanssa käytävien neuvottelujen vuoksi. Toinen aihe, joka herätti keskustelua, oli pyöräteiden erottaminen sekä autoteistä, että jalankulkijoiden väylistä selkeästi. Kaupungininsinööri Kari Havunen kertoi, että tulevassa kevyen liikenteen reitistöjen kartoituksessa on mahdollista tarkastella myös otollisia paikkoja tällaisille ratkaisuille.

Kiitos kaikille osallistujille!

 

Maiju Ratala
Korkeakouluharjoittelija
Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala, Seinäjoen kaupunki

Pin It on Pinterest

Share This