Apila-kirjaston Jaaksi-salissa järjestettiin torstaina 13.6. pyöräilytyöpaja, jonka tarkoituksena oli kuulla asukkaiden mielipiteitä ja ideoita kaupungin keskustan kehittämiseksi. Tilaisuudessa kuultiin myös Kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajaa Kari Homia, kaupungin kehittämispäällikköä Sami Mäntymäkeä, pyöräilytohtori Kalle Vaismaata Tampereen yliopistolta ja Juha Mäkistä Yhdyskuntarakentamisen asiantuntijayritys WSP Oy:stä.

Homi ja Mäntymäki puhuivat Seinäjoesta pyöräilykaupunkina, siitä mitä on aiempina vuosina tehty, mitä tällä hetkellä tehdään ja mitä tullaan tekemään. Kaupungilla on tahtotilaa edistää pyöräilyverkostoa, rakentaa pyöräilybaanoja ja ottaa käyttöön kaupunkipyöräjärjestelmä. Vaismaa on väitellyt tohtoriksi pyöräilystä ja jakoi paljon kiinnostavaa tietoa eri kaupunkien pyöräilyratkaisuista, esimerkiksi Kööpenhaminasta, jossa on tutkittu, että yli 60 % asukkaista valitsee pyörän liikkuakseen paikasta toiseen, koska se on helpoin ja mukavin tapa niin tehdä. Euroopassa on kaupunkeja, joiden tieratkaisut on rakennettu niin, että keskustaan pääsee paremmin ja nopeammin pyörällä kuin autolla, kun taas Suomessa yhtäkään kaupunkia ei ole rakennettu tai uudistettu pyöräilyn ehdoilla. Mäkinen esitteli pyöräilylle suunniteltua tavoiteverkkoa ja asukaskyselyn tuottamia vastauksia. 92 % kyselyyn vastanneista seinäjokelaisista haluaisi pyöräillä enemmän, mikä on hyvä merkki pyöräilymyönteisyyden kasvamisesta.

Työpajaosuudessa asukkaat pääsivät piirtämään kartoille puuttuvia reittejä ja hankalia paikkoja, kuten osoittamaan missä on liian korkeita reunakiveyksiä tai puuttuvia tienylityspaikkoja, sekä visioimaan millainen kunta Seinäjoki voisi olla pyöräilykuntana. Työpajan keskustelu oli hedelmällistä ja siellä koottua aineistoa, kuten myös asukaskyselyn tuloksia, tullaan hyödyntämään Seinäjoen keskustan kehittämishankkeessa kuluvan vuoden aikana. Selvää on, että pyöräily lisää hyvinvointia, vähentää terveyskustannuksia, edistää kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja vähentää saasteita. Nämä kaikki ovat hyviä syitä kehittää Seinäjokea pyöräilykaupunkina, ja kuten Sami Mäntymäki puheenvuorossaan totesikin, Seinäjoella on kaikki edellytykset tulla pyöräilyn mallikaupungiksi: maasto on aakiaa ja laakiaa, ja kaupunkikeskusta tiivis. Jos pyörällä pääsisi helposti keskustan läpi ja pyöräteiden verkosto kehittyisi ja esimerkiksi pyöräbaanoja rakennettaisiin, yhä useampi kaupunkilainen voisi valita pyörän ensisijaiseksi liikkumisvälineekseen. Seinäjoen asukkaista 40% asuu keskusta-alueella, ja kauempaakin olisi helppo rullata esimerkiksi töihin!

Jos ette päässeet työpajaan, mutta teillä on ideoita pyöräilyn kehittämiseksi, voitte lähettää niitä palautepalvelun kautta, tai kesän 2019 aikana kaupungin pyöräilyn edistäjälle, Senni Rauniolle: senni.raunio(at)seinajoki.fi. Tehdään Seinäjoesta yhdessä parempi pyöräilykaupunki!

Pin It on Pinterest

Share This