Alkukesäisenä aamuna kävin tutustumassa Pohjan koulun ja Taika-päiväkodin väliseen metsäalueeseen. Pohjan koulun vanhempainyhdistyksen ja alueen asukkaiden toimesta aluetta on raivattu ja siistitty. Pensaat ja ryteiköt ovat saaneet kyytiä ja tilalle on tullut avoimempaa tilaa sekä lasten tekemiä rakennelmia risuista ja puiden oksista.

Ensimmäisenä katselin aluetta ja tuumailin mitä siellä vielä pitäisi tehdä, että alueesta tulisi entistä houkuttelevampi. Millä tavoin sitä pitäisi vielä siistiä, mitä sinne pitäisi rakentaa, ynnä muuta sellaista. Sitten tajusin, että hetkinen! Ei näin, eihän tämä alue ollut minulle, aikuiselle, tarkoitettu. Tämän alueenhan tarkoitus on olla paikka, joka on suunniteltu lasten ehdoilla, heitä osallistaen, kuunnellen ja mukaan ottaen.

Heureka! Lamput syttyivät ja katselin aluetta erilaisin silmin: tämä on alue, jossa pitää olla tilaa mielikuvitukselle. Me aikuiset monesti unohdamme mielikuvituksen loistavan voiman ja ajattelemme asioista liian rationaalisesti, jopa tylsästi. Lasten mielikuvitus on jotain ihan huikeaa. Ja kuinka mahtavaa on, että me annamme tilaa sille: tilaa leikille, fyysistä tilaa missä puuhastella ja rakentaa majoja, tilaa mielikuvituksellisille linnoille ja mahdollisuuksille olla metsän kuninkaita.

Avartavan kokemuksen jälkeen uskon, että olemme kaupunkisuunnittelussa oikealla polulla antamalla tilaa osallistua ja osallistamalla asukkaita ja eri kohderyhmiä omien asuinalueiden kehittämiseen. On tärkeää, että kaupunkiin tulee paikkoja, joissa näkyy alueen asukkaiden ja käyttäjien jälki. Pohjan metsäalueen tapauksessa lasten mielikuvitukselle on jätetty tilaa ja paikalle on annettu mahdollisuus kehittyä unelmien Taikametsäksi.

Seinäjoen kaupunki on tukenut Taikametsän rakentumista kylien ja kaupunginosien kehittämisavustuksella, jonka tavoitteena on luoda paikkoja ja toimintaa, jonka kautta asukkaat voivat osallistua omien asuinalueiden yhteisölliseen kehittämiseen.

Kesäterveisin,

Vuorovaikutussuunnittelija, Kirsi Mattila, Seinäjoen kaupungilta

Linkki: Seinäjoen kylien ja kaupunginosien kehittämisavustuksiin https://www.seinajoki.fi/seinajoenkaupunki/osallistujavaikuta/kylienjakaupunginosienkehittamisavustukset.html

Työskentelen Seinäjoen kaupungilla elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalla. Työssäni kehitän asukasosallistamiseen, vuorovaikutukseen ja kylien ja kaupunginosien yhteisölliseen kehittämiseen liittyviä malleja. Ajatuksena asukasosallistamisessa on kuunnella asukkaita ja yhteisöjä siitä, miten voisimme kehittää meidän palveluita ja fyysistä ympäristöämme entistä käyttäjälähtöisemmäksi ja viihtyisäksi.

Pin It on Pinterest

Share This