Osallisuus Seinäjoella

Seinäjoelle on luotu osallisuusmalli, joka ohjaa kaupungin toimintaa osallisuuden edistämisessä sekä tukee ja opastaa kuntalaisten omaa kaupunki- ja kyläaktivismia.

Osallisuusmalli

  • Kuvaa, mitä tarkoitamme osallisuudella
  • Asettaa konkreettiset tavoitteet osallisuuden edistämiseksi
  • Kertoo kuntalaiselle, miten Seinäjoella voi osallistua ja vaikuttaa
  • Ohjaa kaupungin toimintatapojen kehittämistä kohti osallistavampaa toimintakulttuuria

Seinäjoen osallisuusmalli koostuu neljästä eri kokonaisuudesta: aktiivinen ja yhteisöllinen kaupunki, uudistuva kaupunkiympäristö, sujuvat palvelut ja avoin vuorovaikutus.

Lataa osallisuusmalli ja lue lisää.

Heinä-lokakuu

Keräämme tietoa ja suunnittelemme yhdessä kuntalaisten ja kaupungin työntekijöiden kanssa, miten osallisuutta halutaan Seinäjoella tulevaisuudessa toteuttaa.

Marraskuu

Luomme kerätyn tiedon pohjalta osallisuusmallin.

Joulukuu

Osallisuusmalli käsitellään kaupunginhallituksessa.

2020

Toteutus alkaa toimialoittain.

Tapahtumat

Ei Tapahtumat

Näin osallisuus näkyy kuntalaisille

Elämäni Seinäjoki

Tuemme vahvaa paikallisidentiteettiä ja kaupunkiaktivismia, jotta kenellä tahansa on mahdollisuus tehdä itse oman näköistään kaupunkia.

Uudistuva kaupunkiympäristö

Annamme asukkaille aidon mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miltä kaupunkikuva näyttää. Huolehdimme osallisuuden toteutumisesta kaupunkisuunnittelussa jo aikaisessa vaiheessa.

Sujuvat palvelut

Kaupungin palvelut ovat käyttäjälähtöisesti suunniteltuja ja kuntalaista lähellä. Osallisuuden kokemus toteutuu myös palveluarjessa käytännön tekojen ja tasa-arvoisen vuorovaikutuksen kautta.

Avoin vuorovaikutus

Osallistumisen vaikutuksista viestitään avoimesti ja aktiivisesti. Kaupungin päätöksenteko on läpinäkyvää, ja tuemme vuorovaikutusta kaupunginjohdon ja asukkaiden välillä.

Näin onnistumme osallisuuden toteuttamisessa

Hyvän johtamisen Seinäjoki

Osallisuuden edistäminen on osa kaikkien kaupungin työntekijöiden työtä. Uudistamalla toimintatapojamme ja -kulttuuriamme autamme jokaista kaupungin työntekijää löytämään ja toteuttamaan oman työn kannalta merkityksellistä osallisuutta.

Kaikkien kaupunki

Mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi koskee kaikkia. Siksi tuemme erityisesti niiden osallisuutta, joiden oma asema ja kyvyt vaikuttaa ovat tavallista heikommat.

Osallisuus-blogit

Osallisuuden monet näkökulmat

Osallisuuden monet näkökulmat

Seinäjoen kaupungin osallisuusmalli sai hyväksynnän kiinnostavien ja monipuolisten keskusteluiden kautta. Merkityksellistä Seinäjoen osallisuusmallissa on se, että se elää ja kehittyy sekä vastaa ajankohtaisiin ilmiöihin. Toisin sanoen se ei ole lue lisää

Onko Seinäjoella tilaa kestävyydelle?

Onko Seinäjoella tilaa kestävyydelle?

YK:n kestävän kehityksen vuonna 2015 päivitetyissä tavoitteissa kohta numero 11 on ”Kestävät kaupungit ja yhteisöt”. Kaupungistuminen on maailmanlaajuisesti jatkuva, ja kiihtyvä, trendi mutta aivan helppoa kestävän kaupungin rakentaminen ei ole. lue lisää

Suomen asukasystävällisin kaupunki?

Suomen asukasystävällisin kaupunki?

Seinäjoki on palkittu ties kuinka monta kertaa Suomen yritysystävällisimpänä kaupunkina. Voisiko Seinäjoki olla myös Suomen asukasystävällisin kaupunki ? Seinäjoen menestys yritysten arvioinneissa on teoilla rakennettu. Into Seinäjoki ja koko ... lue lisää

Osallistavaa pyöräilyn edistämistä

Osallistavaa pyöräilyn edistämistä

Seinäjoen kaupunki on kasvava kaupunkiympäristö, niitä harvoja alueita pääkaupunkiseudun ulkopuolella, joka vetää uusia asukkaita. Alue on mielestäni täynnä mahdollisuuksia, ja kaupungin asukkaita on kuultava siinä miten tätä kasvavaa kaupunkia ... lue lisää

Taikametsä osaksi Pohjan kyläyhteisöä

Taikametsä osaksi Pohjan kyläyhteisöä

Alkukesäisenä aamuna kävin tutustumassa Pohjan koulun ja Taika-päiväkodin väliseen metsäalueeseen. Pohjan koulun vanhempainyhdistyksen ja alueen asukkaiden toimesta aluetta on raivattu ja siistitty. Pensaat ja ryteiköt ovat saaneet kyytiä ja ... lue lisää

Ihmisenä ihmiselle

Ihmisenä ihmiselle

Mistä ihmisen hyvinvointi syntyy? Miten se rakentuu arjessa? Miten hyvinvointia voidaan edistää? Olkkari toiminut Seinäjoen katukuvassa matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Yhteisöllinen ja toiminnallinen vertaistuki mielen hyvinvoinnista ja ... lue lisää

Unelmien asuinalue – aktiivisia kyliä ja kaupunginosia Seinäjoella

Unelmien asuinalue – aktiivisia kyliä ja kaupunginosia Seinäjoella

Mistä koostuu unelmien asuinalue Sinun mielestäsi? Onko se aktiivinen vai kaipaatko rauhaa ympärillesi? Tunnetko naapurisi ja järjestättekö yhdessä kevätkauden avajaiset tai satokauden juhlat kadullasi? Löytyykö teidän kylältä tai ... lue lisää

Osallista, osallistu, osallisuus

Osallista, osallistu, osallisuus

”Smurffaan nyt smurffia, joka smurffaa smurffisti smurffissa smurffia.” Smurffikieli on miltei yhtä haastavaa kuin osallisuuden ymmärtäminen ja sen toteuttaminen, vai onko sittenkään? Puhummeko kuitenkin ihan maanläheisestä asiasta? Osallisuus ... lue lisää

Kaupunkiaktivismia etsimässä  – syvempiä merkityksiä

Kaupunkiaktivismia etsimässä – syvempiä merkityksiä

Mitä me siis oikein etsitään, on oikea kysymys! Vastaus siihen on, että me etsitään ihmisiä ja ideoita. Minkälaisia ihmisiä? Kaikenlaisia! Sillä ei ole merkitystä mikä koulutustausta on, missä on töissä, onko missään töissä, opiskeleeko, onko ... lue lisää

Hyvinvointi kasvaa osallisuudesta

Hyvinvointi kasvaa osallisuudesta

Meillä on Suomessa hieno ja toimiva demokratia. Meidän on silti kehitettävä osallisuusjärjestelmiämme, jotta pystymme vastaamaan asukkaiden odotuksiin.  Myös Seinäjoen pitää olla kasvukaupunkina mukana tässä kehityksessä. Kaupunkilaisten ... lue lisää

Kerro miten itse haluaisit osallistua

Kerro miten asukkaiden, yritysten ja muiden kuntalaisten pitäisi tulla kuulluksi ja päästä osallistumaan kunnan toimintaan ja kehittämiseen? Vuoden 2019 aikana selvitämme mitä osallisuus merkitsee kuntalaisille. Kerro meille!

15 + 14 =

Ota yhteyttä osallisuuteen liittyvissä asioissa:

Kirsi Mattila
vuorovaikutussuunnittelija
Seinäjoen kaupunki
puh. 040 530 5111 
kirsi.mattila@seinajoki.fi
Twitter: https://twitter.com/KikiMattila

Pin It on Pinterest

Share This