”Smurffaan nyt smurffia, joka smurffaa smurffisti smurffissa smurffia.” Smurffikieli on miltei yhtä haastavaa kuin osallisuuden ymmärtäminen ja sen toteuttaminen, vai onko sittenkään? Puhummeko kuitenkin ihan maanläheisestä asiasta?

Osallisuus on eräänlainen sateenvarjomainen kattokäsite, jonka alle mahtuu monenlaisia asioita, jotka eri konteksteista katsoen ajavat samaa päämäärää. Osallisuus on kuulumista johonkin, liittymistä johonkin, olemista jossain ja yhteisöllisyyttä edistävää. Osallisuus on osallistumista, mukaan ottamista ja luo yhteensopivuutta. Osallisuuden avulla vaikutetaan johonkin ja se on demokraattista. Osallisuus vaatii myös ylläpitoa, toimenpiteitä ja johtamista. Osallisuus on siis pyörivä prosessi, jonka mukaan voi hypätä missä vaiheessa vain, keinoilla mitkä sopii sinulle ja tehdä osallistavasti asioita, jotka sopivat sinulle. Helppoa, ja kiinnostavaa, eikö totta?

Osallista on tulevaisuuden ohjenuora meille virkamiehille siihen miten asuinympäristöstä saadaan entistä toimivampi, ihmisläheisempi, kiinnostavampi ja yhteisöllisempi, parempi paikka asua ja olla. Osallistaminen voi tapahtua esimerkiksi järjestämällä työpajoja, kuulemistilaisuuksia, tapahtumia tai jalkautumalla sinne missä asukkaat ovat. Tärkeää on osallistamisessa se, että kuunnellaan eri näkökulmia eri käyttäjäryhmiltä, sovelletaan saatu tietoa ja tehdään yhteinen näkemys, jota lähdetään viemään yhdessä eteenpäin.

Osallistuminen vaatii puolestaan sitä, että ottaa osaa johonkin. Se voi olla osallistuminen johonkin tapahtumaan, jättämällä kuntalaisaloitteita tai palautetta, ottamalla osaa kaupunkiaktivismin keinoin kaupungin kehittymiseen, järjestämällä naapureiden kanssa jonkin yhteisen tilaisuuden, keskustelemalla, tai vastaamalla erilaisiin kyselyihin, joiden avulla kartoitetaan tietoa ja mielipiteitä.

Haastankin nyt Seinäjoella asuvat osallistumaan, vastaamaan osallisuuskyselyyn. Osallistu, sillä on merkitystä! Haluamme tietää kuinka sinä haluat osallistua kaupungin kehittymiseen. Tässä linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/BC8EB05D7A67D32B

Syysterveisin,

Vuorovaikutussuunnittelija, Kirsi Mattila, Seinäjoen kaupungilta

P.S. smurffirekvisiitasta kiitos naapurin pikkuneiti Aadalle

Työskentelen Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalla kehittääkseni asukasosallistamiseen, vuorovaikutukseen ja aktivointiin liittyviä malleja. Ajatuksena asukasosallistamisessa on kuunnella asukkaita ja yhteisöjä siitä, miten voisimme kehittää meidän palveluita ja fyysistä infraa entistä käyttäjälähtöisemmäksi ja viihtyisäksi.

Pin It on Pinterest

Share This