Mitä me siis oikein etsitään, on oikea kysymys! Vastaus siihen on, että me etsitään ihmisiä ja ideoita. Minkälaisia ihmisiä? Kaikenlaisia! Sillä ei ole merkitystä mikä koulutustausta on, missä on töissä, onko missään töissä, opiskeleeko, onko mammalomalla, isyyslomalla, eläkkeellä, koulussa jne.

Vaan sillä on merkitystä, että onko ideoita, unelmia, haaveita, intoa ja tarmoa toteuttaa niitä. Ja sillä on merkitystä, että nämä unelmat ja toiveet liittyvät oman asuinympäristön kehittämiseen. Ja sillä eritoten on merkitystä, että ideat kumpuavat sinusta itsestäsi, koska se antaa intoa viedä unelmat maaliin saakka.

Me Seinäjoen kaupunkina halutaan luoda merkityksiä, merkityksellisiä asioita, kokemuksia ja paikkoja asukkaille. Me halutaan olla auttamassa, olla mahdollistaja ja kumppani. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? En osaa tarkkaan vielä sanoa, sillä sitä me ollaan nyt selvittämässä, että mitkä ovat meidän keinot vaikuttaa, mahdollistaa ja kuinka me voisimme kaupunkina kehittyä vuorovaikutteisemmaksi. Tiedän sen, että meidän täytyy luoda osallisuusmalli, määreet sille, mitkä ovat meidän tavat Seinäjoen kaupunkina osallistaa ja kehittää tätä kaupunkia yhdessä asukkaiden kanssa.

Mitä pitää tapahtua seuraavaksi, että tämä homma etenee? Me tarvitaan teitä, asukkaita, ihmisiä joilla on ideoita ja kiinnostusta toteuttaa niitä. Me haluamme kuulla mitä ne ideat on, ja millä tavoin olette ajatelleet toteuttaa niitä. Tarvitsemme teitä! Tulkaa siis, ja kertokaa ideanne meille. Osallistukaa Kaupunkiaktivismia etsimässä – kaupunkisuunnittelun ideointityöpajoihin ensi viikolla! Tietoa työpajoista tämän linkin takaa https://goo.gl/forms/4uIZG0B3j7UWyIz92  tai voitte kysellä lisätietoja minulta, soittamalla tai sähköpostitse.

Keväisin terveisin,

Vuorovaikutussuunnittelija, Kirsi Mattila, Seinäjoen kaupungilta.

P.S. tulipa toistettua monta kertaa, sana merkitys. Uskon siihen, että ilman merkitystä elämässä ei ole syvyyttä.

Työskentelen Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalla kehittääkseni asukasosallistamiseen, vuorovaikutukseen ja aktivointiin liittyviä malleja. Ajatuksena asukasosallistamisessa on kuunnella asukkaita ja yhteisöjä siitä, miten voisimme kehittää meidän palveluita ja fyysistä infraa entistä käyttäjälähtöisemmäksi ja viihtyisäksi.

Pin It on Pinterest

Share This