Seinäjoki kansainvälistyy – hitaasti mutta varmasti. Tällä hetkellä Seinäjoki ei näyttäydy maahanmuuttajatilastoissa kärkikastissa verrattaessa eri kaupunkeihin, mutta kansainvälisyys on tullut pysyväksi osaksi kaupunkia ja sen asukkaita. Kansainvälisyys on monelle sitä, että opiskelu- ja työmahdollisuudet laajentuvat aiempaa enemmän tai sitä, että omassa lähiympäristössä ja yhteisöissä tavataan ihmisiä eri kulttuureista tai eri maista. Seinäjoen lukiolaisilta kysyttiin viime syksynä mitä kansainvälinen Seinäjoki on ja heille se on mm. ihmisiä, mahdollisuuksia sekä asenteita. Vastauksissa näkyi yhdessä oleminen ja tekeminen, osalle kansainvälisyys on elämäntapa sekä globaalia yhteistyötä.

Seinäjoella ja seudulla toimii tällä hetkellä noin kymmenen ystävyysseuraa, jotka tarjoavat omalla toiminnallaan kaupungin asukkaille monenlaista ruohonjuuritason kansainvälistä toimintaa. Seurat järjestävät esimerkiksi erilaisia kulttuuritapahtumia, kuten elokuvailtoja tai – viikkoja sekä konsertteja. Toimintaa on paljon ja tilaisuudet ovat kaikille avoimia, usein jopa maksuttomia tai pääsymaksu on pieni. Monella ystävyysseuralla on takanaan pitkä ja värikäs historia ja vuoden 2017 aikana vietettiin useamman seuran vuosijuhlia. Perinteinen seura- ja järjestötoiminta on kuitenkin uudenlaisen haasteen edessä: miten erottautua ja tarjota sellaista toimintaa, että ihmiset innostuvat ja osallistuvat?

Seinäjoen alueella toimiviin ystävyysseuroihin ja seurojen toimintaan voi tutustua mm. 21.4.2018 järjestettävässä koko perheen liikunnallisessa tapahtumassa. Ystävyysseurat Seinäjolla-näyttely on tulossa Peräseinäjoen ja Nurmon kirjastoihin kesä- ja syyskuussa, sekä syksyllä on tulossa seurojen yhteinen elokuvaviikko, jonka aikana esitetään eri maiden elokuvia. Näiden lisäksi seurat järjestävät omia tilaisuuksia ja tapahtumia, joihin kaikki ovat tervetulleita.

Seinäjoen kaupunki hallinnoi Kansainvälistä asukastoimintaa Seinäjolla-hanketta, joka toteutetaan yhdessä alueella toimivien ystävyysseurojen kanssa. Hankkeen tavoitteena on aktivoida, luoda ja lisätä kansainvälistä toimintaa Seinäjoelle. Hanke käynnistyi elokuussa 2017 ja kestää vuoden 2018 loppuun. Kuluneen puolen vuoden aikana seurojen ja muiden kansainvälisyydestä kiinnostuneiden kanssa on lähdetty tuomaan näkyväksi jo olemassa olevaa toimintaa. Hanke toimii myös siltana eri toimijoiden kanssa, yhteistyötä on luotu mm. seurojen ja alueen koulujen välille sekä se toimii tiedon välittäjänä erilaisten kansainvälisten(kin) verkostojen välillä.  Hankkeen rahoittaa Leader Liiveri ja se toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.

Terhi Hunnakko
Hankekoordinaattori
Kansainvälistä asukatoimintaa Seinäjoella -hanke

Pin It on Pinterest

Share This