Seinäjoen kaupungin lihavuusohjelma on ollut kovasti tapetilla viimeisten vuosien aikana. Kotimaiset ja ulkomaiset tiedotusvälineet ja alan asiantuntijat ovat olleet kiinnostuneita meistä. Haastatteluista on poikinut otsikoita ” Seinäjoki puolitti lasten ja nuorten lihavuuden”. Seinäjokea on pidetty hyvänä esimerkkinä monialaisesta työstä lihavuuden vähentämiseksi ja olemme siinä edelläkävijöitä monessa mielessä. Myös maailman terveysjärjestö WHO noteerasi toimintamme vuonna 2015.

Rakennamme parhaillaan Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalustaa, joka kokoaa asiantuntijaverkostot, kunnat, oppilaitokset, järjestöt ja yritykset yhteiseen kehittämistyöhön kaupungin kanssa. Healthy Kids of Seinäjoki -alusta toimii kehitys- ja oppimisalustana lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaisessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Se tuottaa tulevaisuudessa koulutusta, jolla varmistamme henkilöstön osaamista. Tavoitteena on kehittää edelleen kaupunkia ympäristönä, joka tukee lasten ja perheiden terveyttä ja terveellisiä elintapoja.

Seinäjoen lihavuusohjelman ympärille on muodostunut kansallinen ja kansainvälinen asiantuntijaverkosto, jota varten ideoitiin ensimmäinen kansainvälinen Healthy Kids of Seinäjoki -konferenssi (www.healthykidsofseinajoki.fi). Konferenssi kerää alan huippuasiantuntijoita. Globaalin näkökulman lasten ja nuorten lihavuuteen tuo WHO:sta tohtori Juana Willumsen, jonka tehtävä on tukea WHO:n Ending Childhood Obesity -suositusten täytäntöönpanoa. Konferenssissa esiintyy myös professori Peter Bergsten Uppsalan yliopistosta, jonka kanssa tehdään tiivistä tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä. Päivien aikana esiintyy myös asiantuntijoita Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, muun muassa kehittämispäällikkö Päivi Mäki, joka koordinoin kansallista lihavuusohjelmaa Suomessa. Erityisen kiinnostuneita miestä ovat olleet ruotsalaiset kunnat ja Ruotsin televisio tekee ohjelmaa ensi viikolla Seinäjoella maakäräjävaaleja silmälläpitäen. Yhteistyö Merenkurkun yli on terveyden edistämisenkin saralla tiivistä.

Suuria asioita on tapahtunut ja ihmeellisiä ovat olleet polut, jonne lasten ja nuorten terveyden edistäminen on Seinäjokea vienyt. Lihavuusohjelma on jo nyt menestystekijä ja vetovoimatekijä Seinäjoelle, mutta tähän työhön tarvitaan meitä kaikkia. Seinäjoen kaupungilla on maaliskuussa tuhannen taalan paikka käyttää hyvä maine hyödyksi ja kasvattaa Healthy Kids of Seinäjoki -tuotteesta jotakin elämää suurempaa.
www.healthykidsofseinajoki.fi , #healthykidsofseinajoki

Ulla Frantti-Malinen
Seinäjoen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori

Pin It on Pinterest

Share This