Mistä ihmisen hyvinvointi syntyy? Miten se rakentuu arjessa? Miten hyvinvointia voidaan edistää?

Olkkari toiminut Seinäjoen katukuvassa matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Yhteisöllinen ja toiminnallinen vertaistuki mielen hyvinvoinnista ja päihteettömästä ympäristöstä kiinnostuneille on Olkkarin ydintä. Ihmisen kohtaaminen nähdään kuitenkin ensisijaisena lähtökohtana.

Yksi suurimpana alkuvuosien haasteena Olkkarille oli rahoituksen saaminen ja ensimmäisen työntekijän palkkaaminen palkkatuella vuonna 2014. Palkkatuki on harkinnanvarainen taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Paljonko lopulta yhteiskunta säästäisi sillä, jos vertaistukea, ja muita kuntouttavia ja työllisyyttä edistäviä palveluita olisi saatavilla entistä kattavammin ja näkyvämmin? Montaako syrjäytynyttä ihmistä se auttaisi takaisin jaloilleen nopeammin, monenko työkyvyn palautumista se edistäisi tehokkaammin? Palkkatukea voi käyttää myös etsimään tuella palkatulle työntekijälle mahdollisuuksia avoimilta työmarkkinoilta.

Kokemusasiantuntija tai vertaistyöntekijä ei korvaa esimerkiksi lääkäriä tai terapeuttia, mutta vääränlaisen kilpailun sijaan, voisimme työskennellä rintarinnan tukien toisiamme. Yhteisöllisyys ja vertaistuen tarjoama sosiaalinen tuki ovat tärkeitä hyvinvoinnin tukipilareita. Myös TE-toimiston myöntämien palkkatuettujen työnhakijoiden työllistymiset Olkkarissa ovat olleet avainasemassa toiminnan laajentumisessa ja jatkuvuudessa. Molemminpuolinen hyöty on tässä koettu onnistuneeksi. Onnistuminen voidaan taata yhteisvoimin, ja Seinäjoella onnistuneisiin menestystarinoihin ovat vaikuttaneet sen hyvinvoivat ja toisistaan välittävät asukkaat.

Työvalmentaja Johanna Kuusisto
Seinäjoen kaupungin työllisyyspalveluista

Työllisyyspalveluissa etsin pitkäaikaistyöttömille palkkatukipaikkoja lähinnä kolmannelta sektorilta.  Tavoitteena löytää asiakkaalle mieluinen palkkatukipaikka ja tukijakson jälkeen etsiä jatkopolku avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan.

Pin It on Pinterest

Share This