Meillä on Suomessa hieno ja toimiva demokratia. Meidän on silti kehitettävä osallisuusjärjestelmiämme, jotta pystymme vastaamaan asukkaiden odotuksiin.  Myös Seinäjoen pitää olla kasvukaupunkina mukana tässä kehityksessä. Kaupunkilaisten osallistumista voidaan parantaa, siitä hyvänä esimerkkinä on Seinäjoen Keskustorin osallistava suunnittelu.

Näin voit osallistua kaupunkisi kehittymiseen:
1. Vaikuta verkossa
Verkossa vaikuttaminen on selkeässä kasvussa. Tarjolla on useita erilaisia välineitä. Seinäjoella on käytössä RINKI -osallistamissovellus (ladattavissa App Store ja Google Play kaupoista), lisäksi löytyy kaupungin Facebook, Twitter, Linkedln, Youtube -sivustot joiden kautta on mahdollisuutta käydä vuorovaikutteista keskustelua. Nyt uutena mahdollisuutena on mahdollisuus vaikuttaa Seinäjoen kaupunkistrategiaan http://strategia.elamaniseinajoki.fi/ sivustolla.
2. Osallistu asukasiltoihin- ja tilaisuuksiin
Näiden edellä mainittujen foorumeiden lisäksi on myös tarjolla lukematon määrä erilaisia asukasiltoja, kansalaisraateja, kuulemistilaisuuksia ja muita tilaisuuksia pitkin vuotta. Suosittelen tulemaan 17.1. järjestettävään asukasiltaan, jossa pureudutaan kaupunkistrategiaan asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten näkökulmasta katsoen https://www.facebook.com/events/1947927155528376/.
3. Äänestä ja seuraa päätöksentekoa
Kuntalaiset valitsevat neljän vuoden välein ylintä päätösvaltaa käyttävän valtuuston. Tämä on yksi tärkeä vaikuttamisen keinoista.
4. Ole aktiivinen ja tee aloitteita
Asukkailla on mahdollisuus tehdä aloitteita https://www.kuntalaisaloite.fi/fi kehitysideoista kunnalle. Tai tehdä lakimuutosehdotuksia https://www.kansalaisaloite.fi/fi järjestelmän kautta.
5. Ota yhteyttä
Soita ja kysy kaupungilta, omilta valtuutetuiltasi ja muilta luottamushenkilöiltä!

Nämä yllämainitut vaikuttamismahdollisuudet tavoittavat mielestäni kuitenkin vain osan, ne aktiivisimmat henkilöt. Meidän täytyy löytää keinoja myös niiden vähemmän aktiivisten osallistamiseen ja aktivoimiseen. Tähän päästään kehittämällä kaupungin roolia kumppanina ja yhteisökehittäjänä sekä mahdollistajana yhteisöille ja asukkaille. Yhteisöt ovat merkittävä tuki osallisuuden ja aktivoimisen lisäämiseksi. Asukkailla puolestaan pitää olla mahdollisuuksia kehittää omaa asuinympäristöään ja heidän näkemyksiään pitää mielestäni kuulla käyttäjänäkökulman selvittämiseksi sekä kannustaa viemään asioita eteenpäin. Kaikki nämä mallit lisäävät luottamusta hallintoon ja parantavat julkisenvallan toiminnan hyväksyttävyyttä, kun taas toisaalta tekojen kautta edistävät asukkaiden hyvinvointia.

Kirsi Mattila, vuorovaikutussuunnittelija, FM, MBA
Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala, Seinäjoen kaupunki
Työskentelen Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalla kehittääkseni asukasosallistamiseen, vuorovaikutukseen ja aktivointiin liittyviä malleja. Ajatuksena asukasosallistamisessa on kuunnella asukkaita ja yhteisöjä siitä, miten voisimme kehittää meidän palveluita ja fyysistä infraa entistä käyttäjälähtöisemmäksi ja viihtyisäksi.

Pin It on Pinterest

Share This