Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
25.10.2019 // 09:00 - 12:00


Osallisuustyöryhmän työskentely

Osallisuusmallissa linjataan Seinäjoen kaupungin osallistumisen malli, kattaen asukkaiden, järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien laajamittainen osallistuminen ja vuorovaikutus kaupungin suunnittelun ja päätöksenteon eri vaiheissa.

Seinäjoen osallisuusmalli valmistellaan yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden, asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyön lopputuloksena syntyy Seinäjoen kaupungin visualisoitu ja kiteytetty osallisuusmalli, joka sisältää määritykset, millaisin periaattein ja tavoin Seinäjoella toteutetaan osallisuutta, vision osallisuuden tavoitetilasta sekä strategian ja toimintasuunnitelman tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi.

Tätä työtä koordinoi osallisuustyöryhmä, joka koostuu kaupungin eri toimialojen edustajista. Työryhmä valmistelee Seinäjoen kaupungin osallisuusmallin Seinäjoen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Lisätietoja: vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila, elinvoima ja kilpailukyky, Seinäjoen kaupunki, puh. 0405305111, kirsi.mattila@seinajoki.fi

Pin It on Pinterest